Kerkdienstuitzendingen

Vanuit diverse gemeenten van de Nieuw-Apostolische Kerk Nederland worden de kerkdiensten per IPTV (internet) uitgezonden.
In het kerkdistrict Tilburg (Noord Brabant Zeeland en België) worden vanuit de gemeenten te Tilburg, Eindhoven en Antwerpen
diensten uitgezonden.

Deze voorziening is in het leven geroepen om leden die niet (meer) in de gelegenheid zijn de diensten te bezoeken vanwege
ouderdom of (chronische) ziekte, toch in staat te stellen deze bij te wonen en zo verbonden te zijn met de gemeente.

Voor het bijwonen van de kerkdiensten per IPTV worden inloggegevens verstrekt, zodat de diensten alleen toegankelijk zijn
voor hen die hiertoe gerechtigd zijn.
Deze inloggegevens kunnen worden aangevraagd bij de voorganger van de desbetreffende gemeente.
In bijzondere gevallen kan de (districts)voorganger besluiten ook anderen toegang tot de uitzendingen te verlenen.

Bezoekers van de diensten in het kerkgebouw worden er op gewezen dat zij, tijdens deze uitzendingen, in beeld gebracht
kunnen worden. Dit is voor een goede registratie van de kerkdienst en derhalve een goede beleving voor hen die zijn aangesloten
onvermijdelijk.
Mocht u niet in beeld gebracht willen worden, bent u van harte welkom in één van onze andere gemeenten:Den Bosch, Breda,
Bergen op Zoom, Vlissingen en Gent (adressen).